Važno: Promjena termina polaska autobusa Markovići - Slovenska plaža

Promjena termina polaska autobusa iz Markovića do recepcije Slovenske plaže.

Novi termin je 17,15 h.