Logo i slogan za Igre malih zemalja Evrope „Crna Gora 2019”

Pored organizacije odlaska sportista na Igre malih zemalja Evrope „San Marino 2017”, Crnogorski olimpijski komitet je već nekoliko mjeseci vrijedno radio i na projektu kojim će na tom takmičenju svim učesnicima predstaviti i ispromovisati naredno izdanje Igara malih zemalja Evrope, koje će se održati u Crnoj Gori u 2019. godini.

 

Za potrebe Igara, Crnogorski olimpijski komitet je organizovao i realizovao javni konkurs za izradu logo-a Igre malih zemalja Evrope Crna Gora 2019 – Games of Small States of Europe Montenegro 2019. Logo je kvadratne osnove sačinjen od 6 elemenata i 4 boje. Izveden je u bojama koje se nalaze na zastavi Crne Gore (crvena i zlatna), te dopunjen sa još dvije boje od kojih su sačinjeni olimpijski krugovi, što upotpunjuje simboliku i daje potpuni smisao usvojenom rješenju, budući da direktno upućuje na sportske olimpijske igre. Na logo-u su predstavljeni sportisti u žaru borbe crvenom i zlatnom bojom, kao i podloge simbolične za naše područje i ono što Crnu Goru čini specifičnom – njene planine i more.

Zvanični slogan Igara je „HOW BIG WE ARE!“. Sportska dostignuća Crne Gore prevazilaze njene granice, a sloganom „HOW BIG WE ARE!“ koji će pratiti Igre 2019. se namjerava pokazati da i teritorijalno male zemlje mogu biti velike u svojim vještinama, dostignućima, te snazi, ljepoti i prirodi. Crnogorski olimpijski komitet biće organizator i nosilac projekta „Igre malih zemalja Evrope 2019“. Da bi uspješno organizovao Igre, u skladu sa pravilima međunarodne olimpijske porodice, primarni zadatak COK-a je da, uvažavajući potrebe i praksu organizovanja olimpijskog multisportskog takmičenja, izgradi partnerske odnose sa relevantnim subjektima kroz formiranje Organizacionog, Izvršnog i Tehničkog odbora Igara.

Termin održavanja Igara je u periodu od 27. maja do 1. juna 2019. godine i usklađen je sa kalendarom takmičenja Međunarodnog olimpijskog komiteta i Evropskog olimpijskog komiteta. Posebno je vođeno računa da termin održavanja Igara godine bude u funkciji produženja crnogorske turističke sezone.

Crnogorski olimpijski komitet će svoj boravak u San Marinu iskoristiti za promovisanje Crne Gore kao domaćina narednih Igara malih zemalja Evrope. Do sada su urađeni propratni vizuali, posteri, scenografije, reklamni materijali kao i uvodna strana sajta koji će se koristiti za vrijeme trajanja Igara 2019. godine. Zvanična adresa Igara je www.montenegro2019.me, a dio promotivnog materijala možete pogledati u nastavku teksta.