Održana i prva radionica za volontere

 Nakon određenog broja prijavljenih volontera uslijedila je i radionica održana uz podršku Univerziteta “Mediteran” koja je za cilj imala zbližavanje novih članova. Osim edukacija i obuka volontera za same volonterske pozicije na Igrama, cilj NVO jeste kreiranje zdravog timskog duha među prijavljenim volonterima. Time stvaramo sinergiju među njima i vjerujemo da će jedni drugima biti veliki oslonac i podrška na Igrama, a time dovesti do uspješne organizacije.