Uspješno završena radionica o volonterizmu

 

Prva radionica o volonterizmu u organizaciji NVO "Volonteri 2019" je uspješno realizovana sa 70 prijavljenih volontera. U sklopu ove radionice predstavljena je i planirana zajednička saradnja sa Mladiinfo Montenegro. Kolege volonteri iz ove organizacije prenijeli su svoja iskustva svim prisutnim učesnicima i napravili kratak osvrt na jednu od akcija koju je ova NVO sprovela povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. 

Cilj ove radionice je bio pružiti jasnu sliku o volontiranju, koje su koristi koje od volonterizma ima pojedinac ali i cijelo društvo. Volonteri su tom prilikom kroz brojne zadatke diskutovali sa članovima svojih timova o vrijednostima volonterizma, motivima za volontiranje, na šta ih asocira volonterizam, diskutovali o brojnim tvrdnjama o volonterizmu od onih negativnih kao što su da je to "rad za dž" do nebrojeno pozitivnih, ali i imali priliku da predlože svoju ideju o nekoj volonterskoj akciji koju bi sproveli u Crnoj Gori. 

Uključivanjem mladih u volonterske aktivnosti može biti jedan od načina kako steći priliku da da izraze svoje mišljenje, da budu produktivni i aktivni članovi zajednice kao i osnažiti svoje stavove i vrijednosti. 

"Nikada ne sumnjaj u to da mala grupa ljudi može promijeniti svijet. Uistinu to je jedino što ga je ikada i mijenjalo." Margaret Mead